Var tredje svensk vill ha fler parkeringsplatser

Var tredje svensk vill ha fler parkeringsplatser

EasyPark har gjort en undersökning på hur inställningen till trafik ser ut hos bilister i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Och även om man tror att vi i Norden är ganska lika till vårt sätt och vår kultur så finns det stora skillnader i hur vi uppfattar trafiksituationer.

Svenskarna är de nordenbor som faktiskt har mest avslappnad attityd till trafikstockningar, bara en av fyra svenskar känner sig irriterade i en trafikstockning. De som upplever mest stress i samband med trafikstockningar är våra grannar i öster, nämligen finländarna. Danskarna och norrmännen upplever samma typ av  irritation i rusningstrafik.

Men finländarna är å andra sidan mer avslappnade gentemot cyklister vilket var fjärde svensk uttrycker sin ilska mot i trafiken.

Men något gemensamt för oss i Norden är att vi inte känner någon större irritation över fotgängare i trafiken. I Sverige, Norge och Finland är endast var tionde bilist irriterad av fotgängare och i Danmark så få som 6% av alla bilister.

Större bilar men mindre parkeringsplatser
Var tredje svensk vill ha fler parkeringsplatser och det tyder på att Sverige har en av de bättre parkeringssituationerna i Norden.

AutoEvolution har undersökt parkeringsutrymmen i Europa och siffrorna tyder på att vi kör allt större bilar men parkeringsutrymmen idag inte är större än vad de var för 20 år sedan. Enligt Statistiska centralbyrån har bilarna blivit 6 centimeter bredare i snitt de senaste 15 åren, och 15 procent tyngre.

Enligt Trygg-Hansa har 4 av 10 svenskar drabbats av parkeringsskador av okända förövare. Mellan 2012 och 2014 har kostnaderna för parkeringsskador ökat från 170 miljoner till 200 miljoner per år. Ökningen beror också på att vi idag kör nyare bilar, vilket gör ägarna mer benägna att fixa parkeringsskador.