Största trafikfaran för skolelever…

Största trafikfaran för skolelever…

Tros vara deras föräldrar!
I en undersökning som IF gjort är en majoritet av Sveriges rektorer oroliga över trafikmiljön vid deras skola och att den har blivit sämre de senaste åren.

I 10 år har IF undersökt trafikmiljön utanför skolor och tyvärr har ingen av de 1000 rektorer som tillfrågats sett någon förbättring.
4 av 10 rektorer säger att det är föräldrarna till eleverna som följer reglerna dåligt eller inte alls.

Hela 12 procent av rektorerna säger också att de dagligen ser föräldrar prata i mobiltelefon bakom ratten.

Motormännen gjorde vid skolstarten i augusti en undersökning där de mätte hastigheten utanför 25 olika skolor som alla ligger i 30-zoner. 59 procent av alla fordon körde för snabbt.

11 procent av de tillfrågade rektorerna säger att minst en trafikincident har hänt vid deras skola under det senaste året.
För att få bukt på problemet har IF släppt en uppdaterad version av navigationsappen Slow Down GPS, en app som fungerar som en helt vanlig GPS men som känner av när fordonet närmar sig en skola. Då byts navigationsrösten ut mot en barns röst, som en påminnelse att köra mer försiktigt.

Trafikverket har uppmärksammat att några av de stora problemen med trafikströmning till och från skolor till stor del beror på att barnen ofta börjar och slutar vid samma tid, vilket betyder att det blir mycket trafik och ofta trångt att parkera i närheten av skolorna.