Säsong för viltolyckor

Säsong för viltolyckor

Under 2015 skedde 48 000 viltolyckor i Sverige. Hittills i Sverige har nästan 33 000 viltolyckor rapporterats in till Polisen.
De värst drabbade perioderna är våren och hösten. Under våren, speciellt maj-månad, så är det älgkorna som stöter bort fjolårskalvarna vilket ofta innebär att dom irrar sig ut i trafiken.

Anledningen till att det sker så många viltolyckor i Sverige är många, och i vissa fall samverkar dom. Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, ovana att läsa av naturen bredvid vägen och hög hastighet är några av de bidragande orsakerna. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar var etthundrade ut för en viltolycka.

Hårt trafikerade vägar kan ofta innebära en barriär i djurens naturliga rörelsemönster. För att underlätta detta så planeras bland annat en viltbro i Skåne som kommer vara klar under 2018.

Jaktsäsong och bärplockare
Under hösten är det jaktsäsongen och bärplockare som är en bidragande orsak till att djur skräms ut på trafikerade vägar. Men en annan bidragande orsak är också att djuren rör sig ofta i gryning och skymning vilket ofta sammanfaller med pendlingstrafiken.

Man räknar på att det under hösten sker ungefär 185 viltolyckor varje dag och olyckorna kostar skattebetalarna ungefär 3 miljarder varje år. De flesta olyckorna sker i nedre delarna av Sverige.

Gör såhär om du krockar med ett vilt djur:

  • Enligt Jaktlagen och Jaktförordningen måste en kollision mellan motorfordon och vilt rapporteras till polisen. Till vilt räknas björn, varg, järv, lodjur, hjort, rådjur, vildsvin, örn och älg. Att inte anmäla är straffbart och belagt med böter.
  • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor sker.
  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Om djuret är skadat men inte dött, gå inte fram till det. Djuret kan bli stressat och gå till attack.
  • Om djuret gått därifrån, märk ut platsen så att eftersöksjägare lättare kan spåra upp det.
  • När du pratar med polisen, försök uppge så detaljerad information som möjligt som vägnummer, ort, kännemärke, viltslag, hur olycksplatsen är markerad etc.
  • Införskaffa en markeringsremsa för att ha i bilen så att du kan lätt markera platsen om du råkar ut för en viltolycka.
    Du kan ladda ned en markeringsremsa här.