Rekordmånga viltolyckor under 2016

Rekordmånga viltolyckor under 2016

Redan i november 2016 hade antalet viltolyckor passerat det sammanlagda antalet för 2015. Och det slutade inte där. Under 2016 kunde man se en ökning på 22% på alla viltolyckor runt om i Sverige. Förra året skedde det cirka 160 viltolyckor, varje dag.

Ändå tror experter att siffran kan vara ännu högre då viltolyckor ibland kan redovisas som någon annan form av trafikolycka i skadestatistiken. Ökningen av viltolyckor tros beror på en större vildstam som kunnat överlevt tack vare mildare vintrar och fler bilar som rör sig på vägarna.

SLU har under hösten lagt fram en rapport på kostnaderna som viltolyckor orsakar i form av polisinsatser, personskador, fordonsskador och jaktvärdesförluster och under 2016 är det troligt att kostnaden kommer hamna på cirka 2,9 miljader kronor.

Enligt Lars-Erik Nilsson är samordnare på Nationella Viltolycksrådet sker många viltolyckor på få vägar, det vill säga att vissa vägar är mer olycksdrabbade än andra.

Utöver byggandet av eko-viadukter som pågår runt om i landet jobbar Trafikverket med olika tekniska lösningar för att minska antalet viltolyckor. Bland annat testas system med värmekameror som varnar vägtrafikanter när vilt är i närheten.

Vad kan man göra för att undvika viltolyckor?

  • Anpassa farten.
  • Var extra uppmärksam från skymning till gryning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
  • Reagera om du ser en svart sopsäck som sitter på en plogpinne, det varnar för lösdrivande renar.