Registreringsnummer på väg att ta slut?

Registreringsnummer på väg att ta slut?

I oktober i år införde Transportstyrelsen registreringsnummer med Y och Z i inledningen. Detta kommer innebära att cirka 1 miljon nya kombinationer blir möjliga att ha som registreringsnummer.

Vårt nuvarande registreringssystem har funnits sedan 1972, innan dess var registreringsnummer olika beroende på var en bil kom ifrån. Till exempel hade en bil från Stockholm registreringsnummer som började på bokstaven A, en bil från Malmö-området bokstaven M och så vidare.

Systemet som infördes 1972 skulle ge virka 12,1 miljoner möjliga kombinationer. Nu räknar Transportstyrelsen med sifferkombinationerna för nyregistreringarna kommer att ta slut inom 6-7 år.

Därför har Transportstyrelsen lämnat in ett förslag om att det sista tecknet i registreringsnumret skulle kunna vara en siffra. Eftersom skattemärket flyttats från mitten så finns det utrymme för 7 tecken på registreringsskylten. Detta skulle utöka antalet kombinationer med cirka 26 miljoner kombinationer. Transportstyrelsen föreslår att förändringen ska börja gälla från den 1 januari 2016, men innan dess krävs en omfattande testfas.

Antal fordon i Sverige är cirka 9,5 miljoner och även om skrotade bilar frigör tidigare registreringsnummer så måste de ligga vilande i ett år innan det tas i bruk igen. Det nya systemet kommer bara påverka nya bilar.