Ökad risk för viltolyckor i maj

Ökad risk för viltolyckor i maj

Många tror att det bara är på hösten som viltolyckor sker men även nu i maj är risken extra hög. Nu är det nämligen dags för förra årets älgkalvar att klara sig själva, vilket gör att många kalvar irrar sig ut i trafiken.

Inför att älgkorna ska föda i maj så stöter hon bort fjolårskalven. Bortstötandet är stressande och förvirrande för kalven och det kan lätt bli så att den vandrar ut i trafiken. Man bör vara extra vaksam i gryning och skymning när man kör bil, då det är tiden på dygnet då dessa djur är i rörelse.

Enligt Nationella Viltolycksrådet har det hittills hänt 14 771 viltolyckor runt om i Sverige. Den största andelen är olyckor där rådjur är inblandade men under 2016 har 1 445 viltolyckor med älg inträffat.

För att undvika viltolyckor är det viktigt att anpassa hastigheten, speciellt i gryning och skymning då även sikten kan begränsa din körförmåga. Om du skulle se ett djur i vägkanten, blända då ned till halvljus och låt bli att tuta. Ett skrämt djur är oberäkneligt.

Man ska även vara extra vaksam i områden med fruktträd, djur som älg gillar fallfrukt. Men även områden som skogskanter, kalhyggen och områden där vitstängsel börjar och slutar är mer olycksdrabbade. Vilt är inte enbart begränsat till skog- och glesbygdsområden, utan kan även förekomma i tätorter.

Kom ihåg att en del djur är flockdjur, kommer det ett djur så är det stor risk att det kommer ett till. Man bör inte bara titta på vägen utan också vara extra vaksam på omgivningen runtomkring.

Såhär gör du om du krockar med ett vilt djur:

  • Enligt Jaktlagen och Jaktförordningen måste en kollision mellan motorfordon och vilt rapporteras till polisen. Till vilt räknas björn, varg, järv, lodjur, hjort, rådjur, vildsvin, örn och älg. Att inte anmäla är straffbart och belagt med böter.
  • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor sker.
  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Om djuret är skadat men inte dött, gå inte fram till det. Djuret kan bli stressat och gå till attack.
  • Om djuret gått därifrån, märk ut platsen så att eftersöksjägare lättare kan spåra upp det.

Du kan även ladda ned en app från NVR som kontrollerar din GPS-position och ger dig information om tidigare viltolyckor i närheten. Appen hittar du här.